PSIKOPEDAGOGIA
Emaitzek esfortzua baino pisu gehiago dutenean
Pasahitza

Nota eta emaitzen menpe bizi gara esfortzuaren menpe baino gehiago. Honela, nota onak ateratzen baditu pisua emaitzetan jartzen da, esfortzua bigarren mailan geratuz.