argalok ideko eiten badira, aek indarsuen izango dira // si los débiles se hacen iguales aquellos serán los más fuertes (1596)

Euskarazko irainak XVII. mendean

Zizurkil

Inork inoiz esan izan du euskara “biraorikan ez duen hizketa garbia” dela, baina bestelakoa da egia edozein euskaldunek dakienez. Birao asko erdaratik mailegatuak badira ere euskarak beretu ditu et...