Eguraldia 2014-10-24

Eguraldi iragarpena
Pasahitza 2014-10-23

Pasahitza
Entzuteko Jaioak 2014-10-23

Entzuteko jaioak
kale kantoitik 2014-10-23

Pasahitza
Eguraldia 2014-10-23

Eguraldi iragarpena
Leitzarango bidea

Pasahitza
Pasahitza 2014-10-22

Pasahitza
Entzuteko Jaioak 2014-10-22

Entzuteko jaioak